Centrum van de Kernen

Centrum van de Kernen

De inrichting van het centrumgebied zorgt voor een veilige en vriendelijke situatie

View More
Financiën

Financiën

Het moet voor de burger helder en duidelijk zijn waarom en waarvoor belasting en geld wordt betaald.

View More
Sport

Sport

"Organizing healthcare information is a daunting task, but it is not an impossible task. We've had people walk on the moon. This is a lot more doable." - Bill Maris

View More
Woningbouw

Woningbouw

Woningbouwproductie moet gericht zijn op benodigde kwalitatieve en kwantitatieve toevoeging.

View More
Duurzaamheid

Duurzaamheid

We moeten voor onze toekomstige generaties verantwoordelijkheid hebben.

View More
Verenigingsleven

Verenigingsleven

Wij streven naar leefbare kernen. Een vitaal en veelzijdig verenigingsleven is daarvoor essentieel.

View More
Participatie

Participatie

De PPA gaat uit van de inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen.

View More
Accomodatiebeleid

Accomodatiebeleid

Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, tot nieuwe ideeën komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

View More
Jongeren

Jongeren

Het is van belang dat jongeren actief participeren in de samenleving en het arbeidsproces.

View More
Ouderen

Ouderen

positief inspelen op initiatieven van ouderen om met gelijkgestemden geclusterd te gaan wonen.

View More
img